Selecteer een pagina

Privacyverklaring (privacy policy)

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van wijzettenjouonline.nl (handelsnaam van Today is Today) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Today is Today is statutair gevestigd te IJsselstein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68230761. Today is Today is per e-mail te bereiken via info@todayistoday.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Today is Today omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Today is Today behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2017.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren en verwerken van uw bestelling en om u te kunnen contacteren. Bij het bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn onder andere uw bedrijfsnaam, eigen naam en adres. Via het bestelformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Daarnaast worden via Google Analytics en/of door andere vergelijkbare tools, uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn.

Cookies

Today is Today maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Today is Today bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Today is Today om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Today is Today zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Today is Today.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Today is Today op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Today is Today. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. Today is Today is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Today is Today raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging

Today is Today heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@todayistoday.nl.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@todayistoday.nl.